Deutsch / English
Teatrul German de stat Timișoara

Studiul actoriei

Universitatea de Vest Timișoara
Facultatea de Muzică și Teatru
Artele Spectacolului – Actorie  (limba română și germană)
Secţia de Actorie în limba germană

Piaţa Libertãţii 1
RO - 300077 TIMIŞOARA / România
Telefon / Fax: 0040-256-592654
www.fmt.uvt.ro

Studiul actoriei în limba germană

Studiul pentru profesia de actor profesionist de limbă germană se realizeazã în cadrul Secţiei de Actorie în Limba Germană, Departamentul Muzică şi Artele Spectacolului – Actorie, la Facultatea de Muzică și Teatru a Universităţii de Vest Timişoara.

Numărul de locuri de studiu:

 • 10 locuri de studiu per semestru la secţia germană (5 locuri de studiu fără taxă, 5 cu taxă)

Durata studiilor:

 • 3 ani (6 semestre)

Materii de studiu (toate în limba germană): 

 • Actorie (specialitate)
 • Improvizaţie
 • Mişcare scenicã
 • Mans
 • Exerciţii de dicţie
 • Voce
 • Istoria teatrului
 • Teoria dramei şi estetică 


Scurtă descriere: 

Secţia de actorie în limba germană din cadrul Facultăţii de Muzică și Teatru a Universităţii de Vest Timişoara, înfiinţată în 1992, şi-a propus ca scop de a forma actori profesionişti în primul rând pentru scenele de limbă germană din România - la Timişoara şi Sibiu. Un loc central în pregătire  îl ocupă descoperirea şi dezvoltarea personalităţii artistice prin  exerciţii de improvizaţie, transpunerea scenică de texte epice, studii de scenă şi rol cu un grad de dificultate ascendent, montări de studio şi spectacole cu public, precum şi stagii de practică teatrală. O strânsa colaborare există de mai mulţi ani cu Teatrul German de Stat din Timişoara, Centrul Cultural din Timişoara și Consulatul German din Timişoara. Profesori din spațiul de limbă germană oferă periodic proiecte și workshop-uri destinate stundeților de la secția germană de actorie.

Schimburi bilaterale și cooperări: 

Schimb bilateral ERASMUS+ cu secţia de actorie de la: 

 • A-GRAZ 03, Universität für Musik und darstellende Kunst Graz; 

 • A-LINZ 17, „Anton Bruckner” Privatuniversität für Musik, Schauspiel und Tanz;

 • A-WIEN 52, Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien; 

 • D ESSEN 02, Folkwang Universität der Künste; D-OTTERSB 02, Hochschule für Künste im Sozialen Ottersberg;

Participări la festivaluri studenţeşti internaţionale şi întâlniri ale şcolilor de actorie la Berna, Chemnitz, Essen, Graz, Hanovra, Potsdam, Rostock, Viena

Producții studențești prezente la festivaluri internaționale: 

Das unterbrochene Spiel
de Tadeusz Rozewicz, Regia: conf. dr. Stefan-Andrei Darida – prezență la Theatertreffen Deutschsprachiger Schauspielstudenten, Rostock, 1999.

Der Misanthrop
de Molière. Regia: Ildikó Jarcsek-Zamfirescu - prezență la Theatertreffen Deutschsprachiger Schauspielstudenten, Potsdam, 2000. 

Endstation Ionesco
Colaj după texte de von Eugène Ionesco, selecția Rares Hontzu, Regia: Ida Gaza - prezență la Theatertreffen Deutschsprachiger Schauspielstudenten, Berna, 2001.

Trockne Erde unendlicher Nächte
după texte de Federico Garcia Lorca, Regia: Enikö Benczö - prezență la Theatertreffen Deutschsprachiger Schauspielstudenten, Essen 2002.

Escurial
de  Michel de Gelderode, Regia: conf. dr. Stefan-Andrei Darida - prezență la Theatertreffen Deutschsprachiger Schauspielstudenten, Graz, 2003.

Die Schmiede
de Milos Nikolic, Regia: conf. dr. Stefan-Andrei Darida și Enikö Benczö - prezență la Theatertreffen Deutschsprachiger Schauspielstudenten, Hanovera, 2004.

Die kahle Sängerin
de Eugène Ionesco, Regia: conf. dr. Sütö-Udvari András – prezență la proiectul cultural „Europäische Kulturbegegnung Banat-Oberösterreich“, Grein, 2005.

Spiomi
de Lev Kazarnovskis, Regia: Simona Vintilă - prezență la NONSTOP Festival 2015, Internationales Schauspiel-Studententreffen, Chemnitz, 2015.

Botho Strauß meets August Strindberg
Colaj după texte de A. Strindberg und B. Strauß, selecția Simona Vintilă, Regia: Simona Vintilă - prezență la NONSTOP Festival 2016, Internationales Schauspiel-Studententreffen, Chemnitz, 2016.


Persoane de contact: 
Prof. dr. Eleonora Ringler-Pascu
eleonora.ringlerpascu@gmx.de sau eleonora.ringlerpascu@e-uvt.ro

Informaţii  www.fmt.uvt.ro sau  www.dstt.ro

Informații de studiu pentru cetățenii români / cetățenii UE

a) Admiterea pentru anul universitar 2016/2017

Candidaţii trebuie să se prezinte la un examen de admitere în iulie 2016 sau septembrie 2016
(pentru aflarea datei exacte a examenului şi termenul de înscriere, adresaţi-vă la adresa www.fmt.uvt.ro)

Examenul de admitere se compune din:

 • recitare (5 poezii) - 1 baladă germană, 1 fabulă, 1 poezie filosofică, 1 poezie de forţă, 1 poezie lirică
 • un monolog (tragic sau comic)
 • un povestire (tragică sau comică)

De asemenea va fi testat simţul pentru muzică şi ritm. Împreună, candidaţii vor efectua exerciţii de improvizaţie, pentru a se verifica spontaneitatea şi adaptabilitatea la situaţii scenice date.

Media de la bacalaureat - pentru candidaţii ce au susţinut bacalaureatul în România - reprezintă 10 % din nota examenului de admitere.


b) Condiţii de admitere la studiu
 • absolvirea liceului, cu bacalaureat
 • cunoștiințe foarte bune de limbă germană, C1 sau cel puţin B2
 • promovarea examenului de admitere 


c) Taxe de studiu 

 • pentru cetăţenii români / cetățenii UE stă la dispoziţie un număr de locuri de studiu fără taxă (5 locuri)
 • ceilalţi candidaţi admişi pot opta, în ordinea mediilor examenului de admitere, pentru un loc de studiu cu taxă  (5 locuri, la ora actuală 10.000 RON/an).

Informații de studiu pentru cetățenii străini

Universitatea de Vest Timișoara
Birou Relații internaționale (corespondență în limba engleză)
www.uvt.ro/international
international@e-uvt .ro 
+40-256-592324

Iuliana IANIK - Responsabil studenți străini (UE şi non-UE)
+40 256 592227
iuliana.ianik@e-uvt.ro

Alexandra BÎLTEANU - Responsabil studenți străini (etnici romȃni), 
+40 256 592227
alexandra.bilteanu@e-uvt.ro

Pentru informaţii suplimentare asupra Secției de Actorie în Limba Germană vă stăm la dispoziţie:
Prof. dr. Eleonora Ringler-Pascu

You know this ain't just a show!